Vítejte

Rádi bychom prostřednictvím publikovaných rad a tipů pomohli majitelům dušných koní, aby snadněji bojovali s těmito zdravotními problémy. Klíč k řešení dýchacích obtíží koní nepředstavují jen léky, ale i správné informace, které sdílíme právě na tomto webu. Další informace o webu a zajímavé odkazy naleznete v sekci O nás.

Definice dušnosti

Pod pojmem dušnost se obecně rozumí závažné dýchací problémy koní, které v minulosti byly označovány těmito diagnózami:

  • COPD – chronická plicní obstrukční choroba
  • IAD – zánětlivé onemocnění dolních dýchacích cest
  • RAO – rekurentní obstrukce dýchacích cest 
  • Koňské astma

Od roku 2015 se už používá celosvětově právě pojem koňské astma. Podle stupně závažnosti rozlišujeme astma mírné, střední a závažné.[1]

U koní s dýchacími obtížemi je klíčové dodržovat vhodný management ustájení (zde pár tipů), abychom je uchránili před alergeny zhoršujícími jejich zdravotní stav. Většinu koní s astmatem dráždí seno. Zatímco některým jedincům stačí krmení kvalitního sena ze sítí, jiní je potřebují očistit od alergenů. Níže uvádíme možnosti na úpravu sena.

Úprava sena

O porovnání jednotlivých metod úpravy sena se více dozvíte v tomto článku.

Dýchací problémy koní patří mezi velmi časté zdravotní komplikace. MVDr. Dominika Bartošková uvádí, že až 20 % jejich pacientů trpí právě dýchacími obtížemi. Časopis Jezdectví uvedl v článku v roce 2006 studii z Anglie, podle které činily výjezdy veterinářů k dýchacím problémům více než 25 %. V roce 2019 jsme se podíleli na dotazníku mezi majiteli koní s těmito zdravotními problémy. V dotazníku jsme se zajímali mimo jiné o typ ustájení, podestýlky, ale i léčení. Podrobnosti si přečtěte ve Výsledcích dotazníku.

Zdroje

[1] MVDr. Bezděková: Astma není vyléčitelné. Cílem je zmírnit jeho projevy | Jezdci.cz